OM KORTLIVET OG LANGLIVET AFFALD

Radioaktivt affald inddeles også efter halveringstiden af de dominerende radioaktive isotoper i affaldet. Isotoper med en halveringstid under 30 år kaldes kortlivede, og isotoper med en halveringstid på 30 år eller mere kaldes langlivede. Affald som hovedsagelig indeholder kortlivede isotoper kaldes derfor kortlivet affald, mens affald, som har en større andel af langlivede isotoper, kaldes langlivet affald.

En del af det kortlivede affald har et lavt indhold af langlivede isotoper, men ikke så meget, at det kan klassificeres som langlivet. På samme måde indeholder det langlivede affald også kortlivede isotoper.

Når forskelligt materiale bestråles med neutroner i en reaktor, dannes både kortlivede og langlivede isotoper inde i materialet. Blandt andet derfor er det ikke muligt helt at adskille det kortlivede affald fra det langlivede. I et eventuelt dansk depot, vil der derfor, ligesom i andre depoter til lav- og mellemaktivt affald, være både kort- og langlivede isotoper.

Udskriv