KLASSIFICERING AF DET DANSKE RADIOAKTIVE AFFALD

Det danske affald klassificeres som lav- og mellemaktivt. Vi har ikke højaktivt affald i Danmark. Den største del af affaldet er kortlivet, mens en mindre del er langlivet.

Størstedelen af det danske radioaktive affald er lavaktivt. Det er typisk driftsaffald fra Risø-området samt affald, som er modtaget fra sundhedsvæsenet, industri, forskning og undervisning m.m. fra hele landet. Det består f.eks. af brugte handsker, arbejdstøj, kanyler, røgmeldere, mindre kilder m.m.

En mindre del af affaldet er mellemaktivt. Det består blandt andet af kontrolstænger og udstyr fra DR3 reaktoren. Desuden større kilder fra hele landet, mindre stykker af bestrålet brændsel, som har været brugt til forsøg indenfor materialeforskning, og kerneopløsningen fra DR1 reaktoren. De tre sidstnævnte også kaldet det særlige affald.

Se også vores notat fra 2017 om klassificering af det særlige affald.

Det mellemaktive affald har ikke en varmeudvikling, der skal tages hensyn til ved deponering. Samtidig er indholdet af langlivede nuklider på et niveau, der kræver deponering på større dybde end det lavaktive affald. I forstudierne til slutdepotet blev det anbefalet at deponere dele af det langlivede affald i borehuller eller i et mellemdybt depot.

 

Udskriv