KOMMENDE PROJEKTER

Behandlingsstationen skal afvikles som det sidste af anlæggene, da dens faciliteter skal benyttes til behandling af affaldet fra de andre dekommissioneringsprojekter. Før anlægget kan nedlægges skal der opføres en ny modtagestation og affaldsbehandlingsanlæg til det affald, der fortsat vil komme fra eksterne brugere af radioaktive isotoper.

DD har en række midlertidlige lagre, hvor affaldet fra drift og dekommissionering samt brugte kilder og affald udefra opbevares i tromler og containere.

Afviklingen af affaldslagrene vil ske som noget af det sidste, idet det forudsætter, at der er fundet en langsigtet løsning.

Udskriv