TRAKTATERNE

Ikke-spredningsaftalen - The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons  (NPT), blev skrevet i 1968 og ratificeret i 1970, hvor også Danmark underskrev.

Traktaten havde tre formål; at forhindre nukleart materiale i at blive brugt illegalt til militære formål, at promovere samarbejdet omkring fredelig udnyttelse af atomenergi, og at bidrage til nedrustning indenfor atomvåben.

Læs traktatteksten her og læs historien bag traktaten her. (begge på engelsk)

Euratom Traktaten
Euratom Traktaten er en af de grundlæggende traktater i EU og blev skitseret allerede i 1950erne. Den handler om strålingsbeskyttelse af medarbejdere og offentligheden, forsyningen af fissilt materiale til a-kraftværker, kontrol med nukleare materialer, så de ikke bliver brugt illegalt til militære formål, og mere generelle emner, såsom forskning på feltet. Siden er der kommet justeringer og udbygninger af traktaten.

Ved traktatens indgåelse opnåede EU kommissionen status som den øverste regulerende instans inden for tre områder; strålingsbeskyttelse, forsyning af fissilt materiale og nuklear safeguards.

Områder som operationel sikkerhed i kraftværker og lagre for opbevaring af radioaktivt materiale er ikke indbefattet i traktaten, måske fordi de ikke vakte særlig bekymring på udgivelsestidspunktet.

Siden er der dog sket en del. I udgangspunktet udviklede regulering og kontrol af a-kraftværker og lagre sig efter nationale retningslinjer. Gennem tiden har det arbejde, der blev udført af internationale organisationer som IAEA og i mindre grad OECD/NEA, skabt generelt accepterede standarder og desuden fremmet en kultur af 'best practise' medlemslandene imellem, inklusive alle EU-lande.

Læs traktatteksten her (engelsk)

Udskriv