ARBEJDSMILJØPOLITIK

Vi vil efterleve gældende lovgivning og interne regler, og sikre at alle ansattes viden herom er ajourført.

Vi vil bruge vores viden og færdigheder til løbende at forbedre vores arbejdsmiljø.

Vi vil udnytte styrken i mangfoldigheden og betragte hinanden som ligeværdige uanset faglig og personlig baggrund.

Vi vil have en åben og fordomsfri dialog.

Vi vil have et trygt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi  hjælper hinanden.

 

Udskriv