PUBLIKATIONER

Publikationer: DD-rapporter
Publikationer: Langsigtet løsning
Publikationer: Helsefysik
Publikationer: Relaterede emner

Uddrag af lærebogen Helsefysik kan findes her på siden. Bogen er skrevet af flere af DD's medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016, og den kan købes her. DD's medarbejdere får ikke indtægter af salget.

 
 • DD RAPPORTER

  • Radioactivity in the Risø District July - December 2017

   Forfatter: Jixin Qiao, Kasper G. Andersson and Arne Miller, DTU Nutech Dato for udgivelse: 28. juni 2018

   DTU Nutech udarbejder halvårlige rapporter over radioaktivitetsmålinger i Risøs omegn for DD. Rapporterne publiceres her på hjemmesiden. Ældre rapporter kan rekvireres ved henvendelse til DD.

   Download (PDF 1 MB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2017

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 21. marts 2018

   Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2017 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om den fjernbetjente opskæring af den inderste reaktortank i DR 3 - et eksempel på de udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

   Download (PDF 628 KB)
  • Årsrapport 2017

   Dato for udgivelse: 13. marts 2018

   Årets resultater, både de faglige og økonomiske, lever samlet set op til det forventede på tilfredsstillende vis. Vigtige milepæle har i 2017 været fjernelsen af den inderste reaktortank i DR 3 og grovrensningen af de tre første Hot Cells.

   Download (PDF 327 KB)
  • Notat om særligt affald

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 01. november 2017

   Dansk Dekommissionering har til opgave at håndtere radioaktivt affald fra afviklingen af de nukleare anlæg på Risø og fra driftstiden af forskningscenteret. En lille del af affaldet bliver betegnet "det særlige affald," og du kan læse vores notat om klassificering af det her. Notatet blev første gang udgivet i november 2013; dette er anden, let reviderede version.

   Download (PDF 77 KB)
  • Notat om radonudsivning fra malmbunker

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 12. juni 2017

   Notatet beskriver den udsivning af radon, der sker fra de knap 4000 tons Kvanefjelds-malm på Risø-området, og spredningen i atmosfæren.

   Download (PDF 258 KB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2016

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 24. marts 2017

   Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2016 for at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om Hot Cell-projektet - et særligt komplekst eksempel på de udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

   Download (PDF 752 KB)
  • Årsrapport 2016

   Dato for udgivelse: 14. marts 2017

   De faglige resultater, DD har opnået gennem 2016, findes tilfredsstillende i forhold til de anvendte ressourcer og valgte omprioriteringer.

   Det økonomiske resultat blev et overskud på 9,4 mio. kr., primært p.g.a. en tillægsbevilling til Hot Cell-projektet. Læs den samlede årsrapport her.

   Download (PDF 363 KB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2015

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 15. marts 2016

   Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2015 inden for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Læs også et eksempel på de særlige udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

   Download (PDF 776 KB)
  • Årsrapport 2015

   Dato for udgivelse: 10. marts 2016

   De to store dekommissioneringsprojekter - DR 3 og Hot Cells - er godt på vej, og samlet set modsvarer de resultater, DD har opnået i 2015, vores ressourceanvendelse på tilfredsstillende vis. Læs årsrapport 2015 her.

   Download (PDF 540 KB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2014

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 27. marts 2015

   Læs DD's arbejdsmiljøredegørelse for 2014 vedrørende såvel både konventionel sikkerhed og nuklear sikkerhed som strålingsbeskyttelse.

   Download (PDF 709 KB)
  • Årsrapport 2014

   Dato for udgivelse: 17. marts 2015

   Dansk Dekommissionering har haft et begivenhedsrigt år, og vore tre store dekommissioneringsprojekter er rykket store skridt videre. Læs årsrapport 2014 her.

   Download (PDF 2 MB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2013

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 27. marts 2014

   DD udgiver hvert år en arbejdsmiljøredegørelse, som indeholder DD's arbejdsmiljømål og beretter om nye tiltag og om projekter, som i årets løb har givet særlige udfordringer på området.

   Download (PDF 566 KB)
  • Årsrapport 2013

   Dato for udgivelse: 20. marts 2014 Download (PDF 1 MB)
  • DD presentation in English 2014

   Forfatter: Danish Decommissioning Dato for udgivelse: 09. juli 2014

   Short introduction to Danish Decommissioning's objective and progress of dismantling the nuclear facilities at Risø.

   Download (PDF 588 KB)
  • DD præsentationsfolder 2014

   Forfatter: Dansk Dekommissionering Dato for udgivelse: 09. juli 2014

   Et hurtigt overblik over Dansk Dekommissionerings opgave og det foreløbige arbejde med at afvikle de seks nukleare anlæg på Risø.

   Download (PDF 591 KB)
  • Årsrapport 2012

   Forfatter: Uffe Brandshøj Christensen Dato for udgivelse: 15. april 2013

   Årsrapporten indeholder beretning om DD's virksomhed i 2012, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

   Specielt for 2012 kan nævnes, at dekommissioneringen af  DR3 er påbegyndt. Komponenter i tungtvandsrummet er blevet udtaget, og reaktortoppen er ryddet til masterplan. Samtidig hermed er udkast til projektbeskrivelse for dekommissionering af Teknologihallen blevet udarbejdet. På affaldssiden er der implementeret en affaldspolitik, som en integreret del af dekommissioneringsprocessen.

   Download (PDF 1 MB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2012

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 21. marts 2013

   DD udgiver hvert år en arbejdsmiljøredegørelse, som indeholder DD's arbejdsmiljømål og beretter om nye tiltag og om projekter, som i årets løb har givet særlige udfordringer på området.

   Download (PDF 498 KB)
  • Årsrapport 2011

   Forfatter: Uffe Brandshøj Christensen Dato for udgivelse: 10. april 2012

   Årsrapporten indeholder beretning om DD's virksomhed i 2011, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

   Specielt for 2011 kan nævnes, at den samlede projektbeskrivelse vedrørende dekommissioneringen af DR 3 samt tilhørende aktstykke blev færdiggjort. Hertil kommer, at forstudierne omkring etablering af et dansk slutdepot blev afsluttet, og delrapporterne blev præsenteret for de politiske partier i maj 2011.

   Download (PDF 511 KB)
  • Udsnit af forsiden til DD's arbejdsmiljøredegørelse 2011

   Arbejdsmiljøredegørelse 2011

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 29. marts 2012

   DD udgiver hvert år en arbejdsmiljøredegørelse, som indeholder DD's arbejdsmiljømål og beretter om nye tiltag og om projekter, som i årets løb har givet særlige udfordringer på området.

   Download (PDF 1 MB)
  • Årsrapport 2010

   Forfatter: Uffe Brandshøj Christensen Dato for udgivelse: 14. april 2011

   Årsrapporten indeholder beretning om DD's virksomhed i 2010, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

   Specielt for 2010 kan nævnes færdiggørelsen af metodeanalysen for dekommissionering af de indre dele af DR 3. Desuden bød året på mange udfordringer omkring Hot Cell, hvor dekommissioneringen nu forventes afsluttet i 2012. Ligeledes kom arbejderne et skridt videre omkring et slutdepot i Danmark.

   Download (PDF 682 KB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2010

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 23. august 2011

   I 2010 har DD omlagt sin sikkerhedsorganisation, således at den er tilpasset de nye arbejdsmiljøregler. DD har succefuldt satset på at minimere ulykker og har haft særlig fokus på nærved ulykker, som man ønsker skal komme frem i lyset til hjælp for det forebyggende arbejde.

   Download (PDF 892 KB)
  • Modtagelse og afhentning af radioaktiv affald (Brochure)

   Forfatter: DD Dato for udgivelse: 01. marts 2011

   Brochure om afhentning og aflevering af radioaktivt affald til Dansk Dekommissionerings Behandlingsstation.

   Download (PDF 231 KB)
  • Online Følgeseddel - Vejledning

   Forfatter: DD Dato for udgivelse: 01. marts 2011

   Vejledning i at benytte online følgeseddel (jan. 2011) til registrering af radioaktivt affald til overdragelse til DD's Behandlingsstation.

   Download (PDF 240 KB)
  • Description of The Waste Management Plant 2010

   Description of The Waste Management Plant 2010

   Forfatter: Danish Decommissioning Dato for udgivelse: 07. maj 2010

   Description of the facilities at the WMP

   Download (PDF 615 KB)
  • Årsrapport 2009

   Forfatter: Uffe Brandshøj Christensen Dato for udgivelse: 03. januar 2010

   Årsrapporten indeholder beretning om DD's virksomhed i 2009, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

   Specielt for 2009 kan nævnes, at dekommissioneringen af Hot Cell for alvor begyndte at tage form, ligesom forstudierne til slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald blev påbegyndt. En vigtig milepæl for 2009 var også den fortsatte demontering af reaktor DR 3's de perifere systemer.
    

   Download (PDF 10 MB)
  • Arbejdsmiljøredegørelse 2009

   Forfatter: Lars Høj Dato for udgivelse: 03. januar 2010

   I 2009 har DD ønsket at nedbringe antallet af fraværsulykker og har derfor haft fokus på sikkerhedskulturen og arbejdsplaner, som er grundlaget for at udføre arbejdet sikkert. Et af målene for 2009 lød: "færre end 2 fraværsulykker og max. 5 dages fravær som følge af ulykker". Dette mål blev indfriet, idet der ingen fraværsulykker var i 2009. Målet for 2010 er nul fraværsulykker.

   Download (PDF 2 MB)
  • Clearance Laboratory - Capability and Measurement Sensitivity

   Forfatter: Per Hedemann Jensen et alt. Dato for udgivelse: 09. januar 2005

   This report describes the methods applied in Danish Decommissioning's new Clearence Laboratory.
   At the laboratory material from the decommissioning projects are measured to ensure all levels of radioactivity is below the limits set up by the authorities.

   Download (PDF 1 MB)
 • DEKOMMISSIONERINGSRAPPORTER

  Til toppen
  • Dekommissionering af DR 3's tungtvandsrum

   Forfatter: Kirsten Hjerrild Nielsen m.fl. Dato for udgivelse: 27. februar 2017

   Denne rapport beskriver dekommissioneringen i 2012 af det primære kølekredsløb og omfatter den del af det primære kølekredsløb, som var placeret inde i tungtvandsrummet.

   Download (PDF 2 MB)
  • Dismantling the internal parts of research reactor DR 3 – A catalogue of radiation fields

   Forfatter: Per Hedemann Jensen og Jens Søgaard-Hansen Dato for udgivelse: 14. september 2010

   The internal parts of reactor DR 3 contain about 1 TBq of 60Co at the beginning of 2012. The dismantling of these components requires a detailed planning in order to reduce the exposure of the involved dismantling staff to be as low as reasonable achievable. The report contains the results of the MCNP5-calculations of the radiation fields that have been used in the planning of an optimal dismantling of the internal parts of reactor DR 3.

   Download (PDF 822 KB)
  • Dekommisioneringen af DR 2 - erfaringer fra gennemførelsen

   Forfatter: Niels Strufe Dato for udgivelse: 19. oktober 2009

   Rapporten beskriver indhøstede erfaringer fra dekommissioneringen af DR 2. Erfaringerne omfatter planlægning og styring af projektet, udførelsesmetoder og forskellige materialekategorier. Herudover beskriver rapporten erfaringen med specifikke værktøjer anvendt i projektet. (Only in Danish)


    

   Download (PDF 911 KB)
  • Decommissioning of DR 2 - Final Report

   Forfatter: Niels Strufe Dato for udgivelse: 02. januar 2010

   The report describes the dekommissioning of reactor DR 2 at Risoe. The decommissioning took place between May 2006 and December 2007.

   The DR 2 building was not released but reclassified to white contamination and radiation area. The building will be rebuild to a handling facility for radioactive waste.

    

   Download (PDF 8 MB)
  • Dekommissionering af DR 2 - Slutrapport

   Forfatter: Niels Strufe Dato for udgivelse: 01. maj 2009

   Rapporten beskriver dekommissioneringen af reaktor DR 2 på Risø. Dekommissoneringen fandt sted mellem maj 2006 og december 2007.

   DR 2 bygningen blev frigivet men re-klassificeret til hvidt kontaminations- og strålingsområde. Bygningen er ombygget til håndteringsfacilitet af radioaktive emner.

   Download (PDF 11 MB)
  • Decommissioning of DR 1 - Final Report

   Forfatter: Kurt Lauridsen Dato for udgivelse: 09. januar 2006

   The report describes the dekommissioning of reactor DR 1 at The Risoe National Laboratory.  The work took place between the summer of 2004 and late autumn 2005.

   The buildings and surrounding environment are now released without restrictions.

   Download (PDF 3 MB)
  • Decommissioning in Denmark

   Forfatter: Kurt Lauridsen Dato for udgivelse: 06. juli 2004

   Short description of the decommissioning project in Denmark
   By Kurt Lauridsen, July 6, 2004

   Download (PDF 458 KB)
  • Decommissioning of The Nuclear Facilities at Risø National Laboratory - Description and Cost Assessment

   Forfatter: Kurt Lauridsen Dato for udgivelse: 02. januar 2001

   Read Danish resume

   Download (PDF 2 MB)
  • Dekommissioneringen af Risøs nukleare anlæg - vurdering af opgave og omkostninger

   Forfatter: Kurt Lauridsen Dato for udgivelse: 01. februar 2001

   Denne rapport er en dansk sammenfatning af rapporten "Decommissioning of the Nuclear Facilities at Risø National Laboratory -Description and cost assessment" (februar 2001). Upload English version

   Download (PDF 355 KB)
  • Baggrundsrapport - til Dansk Dekommissionerings strategi for dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø området

   Forfatter: Kurt Lauridsen Dato for udgivelse: 01. januar 2002

   Rapporten uddyber punkter, der indgår i DD's strategi for dekommissionering.
   (Report on the strategy for the decommissioning of the nuclear facilities at Risø).

   Download (PDF 2 MB)
  • Miljømæssige forskelle mellem tidsmæssige scenarier for dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø-området

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 04. maj 2002 Download (PDF 566 KB)
  • Dekommissioneringen af Risøs nukleare anlæg : VVM-redegørelse

   Forfatter: HUR Dato for udgivelse: 08. juli 2002 Download (PDF 595 KB)
  • Alternativer til dekommissionering af Risøs nukleare anlæg

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 04. oktober 2001 Download (PDF 673 KB)
  • Folketingsbeslutning B48

   Forfatter: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Dato for udgivelse: 13. marts 2003

   "Forslag til folketingsbeslutning om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø" af 13. marts 2003. Link til tekst i Retsinformation

 • LANGSIGTET LØSNING

  Til toppen
  • Supplerende mellemlagerstudier - sammenfatning

   Forfatter: DD og GEUS Dato for udgivelse: 13. december 2016

   Rapporten sammenfatter delstudierne vedrørende lokaliseringskriterier, sikkerhed, økonomi og drift af en dansk mellemlagerløsning. Desuden indeholder rapporten anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark.

   Download (PDF 222 KB)
  • Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

   Forfatter: DD og GEUS Dato for udgivelse: 23. februar 2015

   Udarbejdet for en tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for
   Sundhed og Forebyggelse.

   Download (PDF 2 MB)
  • Kort fortalt: Forstudier til dansk slutdepot for radioaktivt affald

   Forfatter: Dansk Dekokommissionering Dato for udgivelse: 26. april 2011

   Dokumentet opsummerer de faktuelle oplysninger vedrørende forstudierne til et dansk slutdepot for radioaktivt affald.

   Download (PDF 257 KB)
  • Redegørelse af 15/1 09 om beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktiv affald (R4)

   Download (PDF 231 KB)
  • Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald

   Forfatter: Sundheds- og Indenrigsministeriet Dato for udgivelse: 03. november 2008 Download (PDF 657 KB)
  • Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark (folder)

   Forfatter: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato for udgivelse: 01. juni 2005

   Folder udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2006 til almen information om forestående planer om dansk slutdepot.

   Download (PDF 565 KB)
  • Teoretisk udredning af de tekniske krav til et dansk slutdepot

   Den teoretiske udredning fra 2002 er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det daværende IT- og Forskningsministerium. Bemærk, at nogle informationer kan være opdateret i senere rapporter/udgivelser.

   En uafhængig rådgiver (et internationalt konsortium med COWI A/S i spidsen) udarbejdede senere samme år nogle rapporter, der analyserede og kommenterede "Teoretisk udredning..." samt øvrigt materiale om dekommissioneringsopgaven. Sammenfatningen af rapporterne kan findes her i Folketingets webarkiv.

   Download (PDF 10 MB)
 • HELSEFYSIK (Lærebog)

  Til toppen
  • Kapitel 1: Indledning

   Forfatter: Per Hedemann Jensen et alt Dato for udgivelse: 15. september 2010

   Fagområdet helsefysik beskæftiger sig med strålingsbeskyttelse og har til formål at sikre, at personer, der kan blive udsat for ioniserende stråling, får så lave doser, som det med rimelighed kan opnås. Helsefysik omfatter ioniserende strålings biologiske virkninger (helse) og fysiske natur (fysik). Lærebogen Helsefysik (tidligere Almen Helsefysik) giver en samlet indføring i helsefysikkens mange discipliner, fra den fysiske beskrivelse af radioaktivitet og ioniserende stråling over beskyttelsesprincipper og -foranstaltninger til strålingens biologiske virkninger.

   Download (PDF 39 KB)
  • Kapitel 2: Atomernes verden

   Kapitel 2 giver en historisk gennemgang af atombegrebet og redegør for atomernes opbygning og fysik, grundstoffer og isotoper samt kemiske reaktioner og stoffers forskellige faser.

   Download (PDF 32 KB)
  • Kapitel 3: Spontane kerneomdannelser

   Kapitel 3 forklarer begrebet radioaktivitet og beskriver de forskellige henfaldsmåder for radioaktive atomkerner. Endvidere beskrives det radioaktive henfald matematisk - herunder henfaldskæder - og nuklidkortet gennemgås i detaljer.

   Download (PDF 108 KB)
  • Kapitel 4: Ioniserede strålings vekselvirkning med stor

   Kapitel 4 beskriver, hvorledes ioniserende stråling vekselvirker med alt stof. Forskellige typer af ioniserende stråling beskrives. Der redegøres for disse strålingstypers vekselvirkning med og energioverførsel til stof ved begrebet vekselvirkningstværsnit, der også definerer rækkevidde og svækkelse af stråling i stof. Dannelse af bremsestråling og karakteristisk røntgenstråling beskrives.

   Download (PDF 40 KB)
  • Kapitel 5: Strålingsfelter og strålingsdoser - begreber og enheder

   Kapitel 5 redegør for de grundlæggende dosisbegreber og strålingsfysikken bag størrelserne fluence, kerma og absorberet dosis. Den biologiske skadevirkning af forskellige strålingstyper og vævs forskellige strålingsfølsomhed gennemgås til forklaring af begreberne ækvivalent dosis og effektiv dosis. Der redegøres endvidere for risikofaktorer for stokastiske skader samt operationelle dosisstørrelser og dosis-konversionsfaktorer.

   Download (PDF 37 KB)
  • Kapitel 6: Eksterne og interne strålingsdoser

   Kapitel 6 beskriver strålingsdoser fra både ekstern og intern eksponering. Der redegøres for eksterne og interne strålingsdoser ved ophold i strålingsfelter og ved indtag af radioaktive stoffer ved indånding eller via fødevarer. Udskillelses- og tilbageholdelsesfunktioner gennemgås til bestemmelse af interne doser ved målinger af udskilte radioaktive stoffer i excreta og tilbageholdte radioaktive stoffer i kroppen.

   Download (PDF 109 KB)
  • Kapitel 7: Menneskets strålingsmiljø

   Kapitel 7 beskriver det naturligt forekommende og det menneskeskabte strålingsmiljø i Danmark og redegør for de strålingsdoser, der skyldes udsættelsen for begge. De naturligt forekommende strålingskilder omfatter den kosmiske stråling, den terrestriske stråling og radioaktive stoffer i mennesket. De menneskeskabte strålingskilder omfatter bl.a. medicinsk bestråling, industriel bestråling og forbrugerprodukter.

   Download (PDF 37 KB)
  • Kapitel 8: Strålings biologiske virkninger

   Strålingsskader på celleniveau gennemgås som baggrund for beskrivelse af stokastiske og deterministiske strålingsskader. Indtag af radioaktive stoffer, der kan medføre deterministiske skader, og behandling af deterministiske strålingsskader og intern kontamination beskrives. Risikofaktorer for både stokastiske og deterministiske skader gennemgås.

   Download (PDF 32 KB)
  • Kapitel 9: Systemet for strålingsbeskyttelse

   Kapitel 9 omhandler principperne for strålingsbeskyttelse, som er indeholdt i den internationale strålingsbeskyttelseskommissions (ICRP) seneste generelle anbefalinger fra 2007. Systemet omfatter regler for beskyttelse i tre eksponeringssituationer, nemlig planlagt eksponering, eksisterende eksponering og uheldseksponering. EU's direktiver for strålingsbeskyttelse samt de danske regler gennemgås.

   Download (PDF 32 KB)
  • Kapitel 10: Strålingsafskærmning

   Kapitel 10 beskriver de grundlæggende fysiske principper for afskærmning mod forskellige strålingstyper. Rækkevidde for partikelstråling i forskellige stoffer gennemgås, og der redegøres for begreber som halveringstykkelse og dæmpningsfaktorer for neutron- og gammastråling i forskellige materialer.

   Download (PDF 52 KB)
  • Kapitel 11: Helsefysisk arbejdshygiejne

   Kapitel 11 beskriver de lovgivningsmæssige og de organisatoriske krav til det helsefysiske sikkerhedsarbejde, herunder baggrunden for klassifikation af arbejdsområder, regler for arbejde i klassificerede områder og helseassistentens arbejdsopgaver og rolle for den helsefysiske arbejdshygiejne.

   Download (PDF 34 KB)
  • Kapitel 12: Strålingsdetektering

   Kapitel 12 beskriver fysikken i forbindelse med detektering af ioniserende stråling ved hjælp af forskellige typer af detektorer. Instrumenter med gasfyldte detektorer såsom geiger-kamre og ionkamre samt faststofdetektorer som scintillatorer, halvlederdetektorer og dosimetre gennemgås. Der redegøres endvidere for hvorledes forskellige detek-tortyper kan anvendes til måling af radioaktive stoffer i luften.

   Download (PDF 35 KB)
  • Kapitel 13: Prøvetagning, måling og resultatvurdering

   Kapitel 13 gennemgår procedurer for målinger af strålings-felter og samt prøvetagning (aftørringsprøver fra overflader, vand- og systemprøver samt luftprøver) med efterfølgende laboratorieanalyser som en del af overvågningen af den helsefysiske arbejdshygiejne.

   Download (PDF 34 KB)
  • Kapitel 14: Reaktorer og andre "strålingsmaskiner"

   Kapitel 14 gennemgår af opbygningen af fissions- og fusionsreaktorer og beskriver bestrålingsanlæg (røntgenanlæg, acceleratorer og industrielle bestrålingsanlæg) samt principper for og anvendelse af lasere.

   Download (PDF 103 KB)
  • Kapitel 15: Konsekvenser af radioaktive udslip

   Kapitel 15 beskriver modeller til beregning af strålingsdoser fra atmosfæriske udslip af radioaktive stoffer fra nukleare anlæg, både som følge af drift og ved eventuelle ulykker.

   Download (PDF 108 KB)
  • Kapitel 16: Uheldseksponering

   Kapital 16 beskriver, hvorledes arbejde med radioaktive stoffer og "strålingsmaskiner" kan forårsage uheldseksponeringer, der medfører deterministiske strålingsskader. Forskellige metoder til dosisbestemmelse efter udsættelse for store eksterne og interne doser gennemgås.

   Download (PDF 37 KB)
  • Almen Helsefysik: Formelsamling

   Forfatter: Per Hedemann Jensen et al. Dato for udgivelse: 01. januar 2010

   Formelsamling til lærebogen Almen Helsefysik omfatter formler fra alle 16 kapitler i lærebogen. Til hver formel er der knyttet en beskrivende tekst.

   Download (PDF 321 KB)
 • ARTIKLER OM RELATEREDE EMNER

  Til toppen
  • Tjernobyl-ulykken 1986

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 22. september 2016

   Den hidtil alvorligste ulykke på et kernekraftværk skete i Tjernobyl i 1986. Helsefysiker og sektionschef Per Hedemann Jensen deltog som ekspert i den internationale og uafhængige undersøgelse af de indgreb og beskyttesforanstaltninger, der blev iværksat for at sikre befolkningens helbredstilstand mod følgerne af uheldet.

   Download (PDF 79 KB)
  • Sammenligning af risikoen ved stråling og tobaksrygning

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 01. juli 2016

   I denne artikel beskriver DD's sektionschef for Strålings- og nuklear sikkerhed, Per Hedemann Jensen, kræftrisikoen ved at blive udsat for ioniserende stråling i forhold til at ryge tobak.

   Download (PDF 68 KB)
  • Radioaktivitet og stråling - becquerel og sievert

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 09. januar 2010

   Introduktion til titlens begreber af helsefysiker og sektionschef Per Hedemann Jensen. Første gang publiceret "Risø Nyt" i marts 1995. Revideret februar 2013

   Download (PDF 153 KB)
  • Kursus i Helsefysik

   Forfatter: Per Hedemann Jensen et al. Dato for udgivelse: 01. januar 2001

   En kortfattet gennemgang af de grundlæggende principper og begreber inde for strålingsbeskyttelse.
   Per Hedemann Jensen et al., januar 2001.

   Download (PDF 2 MB)
  • Grundlæggende helsefysiske begreber og principper

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 01. januar 1992

   This report gives a short description of the basic quantities and principles used in radiation protection. The 1990-recommendations from the ICRP on radiation protection principles and the updated estimates from UNSCEAR (1988) of the risk of low level radiation doses are used as reference.

   Download (PDF 353 KB)
  • Risøs reaktorer

   Forfatter: Henrik Knudsen, Cand.scient., Ph.D. Dato for udgivelse: 06. oktober 2006

   Registrerering og dokumentering af bevaringsværdige genstande fra Forskningscenter Risøs reaktorfaciliteter med henblik på at bevare Danmarks nukleare kulturarv. Indeholder bl.a. anlægsbeskrivelser og interview med tidligere ansatte om driftsforhold på reaktorerne. 

   Download (PDF 9 MB)
  • Maskinerne i haven - tre erindringsbaserede rundrejser i Danmarks nukleare landskab

   Forfatter: Henrik Knudsen, Cand.scient., Ph.D. Dato for udgivelse: 03. juni 2008

   Museumsrapport (2. udg.) som dokumenterer nogle af de aktiviteter, som på særlig vis har medvirket til at give reaktorerne betydning for almindelige menneskers hverdag og det danske samfund. Desuden belyser rapporten arbejdskulturen ved reaktor DR 3 som en af det industrielle Danmarks mest unikke arbejdspladser samt giver en kronologisk opbygget oversigt over nedlæggelsen af de nukleare anlæg på Risø.

   Rapporten er lavet i samarbejde mellem Elmuseet, Steno Muset og Roskilde Museum med bevillig fra Kulturarvstyrelsens rådighedssum.

   Download (PDF 3 MB)
  • Halvledermaterialer fra reaktorer - en innovationshistorie

   Forfatter: Henrik Knudsen Dato for udgivelse: 19. marts 2010

   Historie om neutrondoteringsteknologiens fremkomst i Danmark og hvordan et unik samspil mellem en privat virksomhed og et offentligt forskningsmiljø (Risø) udviklede sig til at besidde en 1/3 del af verdensmarkedet.

   Download (PDF 839 KB)
  • The troublesome life of peaceful atoms in Denmark

   Forfatter: Henrik Nielsen og Henrik Knudsen Dato for udgivelse: 02. juni 2010

   The story of Risø DTU's metamorphosis from atomic energy research facility to a national laboratory, doing research and development into a broad range of alternative energy sources.

   Download (PDF 166 KB)
  • Poloniummysteriet i London

   Forfatter: Per Hedemann Jensen Dato for udgivelse: 01. marts 2007

   Grundstoffet Polonium kom på alles læber, da den tidligere russiske spion Alexander Litvinenko døde i London den 23. november 2006 med mistanke om forgiftning. I denne artikel beskriver DD's sektionschef for Strålings- og nuklear sikkerhed, Per Hedemann Jensen, hvad polonium er for et stof, og hvordan det anvendes.

   Download (PDF 1 MB)
  • Frigivelse af materialer og landområder med lavt aktivitetsindhold

   Forfatter: Per Hedemann Jensen, Bente Lauridsen, Jens Søgaard-Hansen & Lisbeth Warming Dato for udgivelse: 02. juni 2003

   Denne rapport beskriver procedurer for frigivelse af materialer med lavt indhold af radioaktive stoffer fra nedbrydningen af Risøs nukleare anlæg samt procedurer for frigivelse af bygninger og landområder ved disse anlæg.

   Download (PDF 1 MB)
Udskriv