Der gøre klar til at måle aktivitetsniveau med gammadetektor i Frigivelseslaboratoriet

SEKTION FOR STRÅLINGS- OG NUKLEAR SIKKERHED

Sektionen står for følgende opgaver:

• rådgivning i strålingsbeskyttelse
• kontrol og overvågning af arbejdsoperationer og -miljø
• deltage i dekommissioneringsprojekterne
• deltage i arbejdet med en langsigtet løsning for affaldet
• rapportering af arbejdsmiljømåleprogrammer
• undervisning i strålingsbeskyttelse
• helsefysisk beredskab og landsdækkende atomberedskab
• opretholdelse af sikkerhedsdokumentation og regelsystem
• safeguards af nukleart materiale
• løbende korrespondance med og rapportering til de nukleare tilsynsmyndigheder
• forskning i strålingsbeskyttelse
• deltagelse i arbejdet i internationale strålingsbeskyttelsesorganisationer (EU, OECD/NEA, IAEA, ICRP)
• sikre en høj faglig kompetence for sektionens personale i strålings- og nuklear sikkerhed samt i beredskabsindsats (planlægning og udførelse)

Sektionen består af en sektionschef, tre helsefysikere, ni helseassistenter, en laboratorieleder, der er leder for helseassistenterne og en funktionsleder, der forestår opgaver tilknyttet den nukleare sikkerhed.

Helsefysiker er en 1-årig overbygning til en civilingeniøruddannelse eller anden lignende teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Helseassistenter har oftest en baggrund som laboratorietekniker, laborant, mejerist eller lignende. For at blive helseassistent skal man gennemgå et halvt års efteruddannelse hos DD's helsefysikere og bestå en skriftlig og en mundtlig eksamen. Helseassistenter står for en række rutinemæssige opgaver knyttet til strålingssikkerheden ved drift og nedbrydning af anlæggene. De er desuden knyttet til arbejdsoperationer, som involverer radioaktive emner eller foregår i helsefysisk klassificerede områder.

Helsefysikerene i DD står for uddannelse og undervisning i strålingsbeskyttelse (helsefysik). De uddanner nye helsefysikere (1 år), helseassistenter (0,5 år) og vagthavende helsefysikere (0,1 år).

Dertil kommer undervisning af DD-personale, laboratoriepersonale på Risø samt kurser i helsefysik for interne og eksterne deltagere. 

Helsefysikerene forsker bl.a. i:

 • strålingsbeskyttelsesfilosofi (principper for beskyttelse af
  arbejdstagere og befolkning)
 • strålingsbeskyttelse i forbindelse med dekommissionering af nukleare anlæg
 • strålingsbeskyttelse i forbindelse med deponering af radioaktivt
  affald
 • strålingstransport, strålingsfelter og strålingsdoser
 • intern dosimetri
 • beredskabshelsefysik
 • optimering af oprensning af radioaktivt forurenede landområder
 • strålings biologiske virkninger (strålingsrisici)

Helsefysikerne deltager i internationalt samarbejde og netværk. Læs om det under "Internationalt samarbejde".

DD's helsfysikere rådgiver vedrørende strålingshygiejniske forhold ved arbejdsoperationer ved drift og dekommissionering af de nukleare anlæg, f.eks. dimensionering af strålingsafskærmninger, beregninger af strålingsdoser ved arbejde med radioaktive stoffer, beregninger af indhold af radioaktive stoffer i nukleare anlæg samt om brug af specielle dosimetre.

Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkehed står for en række kontrol- og overvågningsopgaver, f.eks.

 • arbejdsoperationer med høje strålingsniveauer og strålingsdoser til personalet
 • radioaktiv forurening på overflader og i luften i arbejdsområder
 • strålingsniveauer i arbejdsområder
 • indhold af radioaktivitet i udtagne prøver (laboratorieanalyser)
 • frigivelsesmålinger (Frigivelseslaboratoriet og lokalt på nukleare anlæg)
 • beregning af indre doser fra analyser af urinprøver
 • kontrol af sikkerhed ved røntgenudstyr

Sektionen står også for fastsættelse af lokale indgrebsniveauer ved nukleare og radiologiske uheld. Se også det landsdækkende atomberedskab

Udskriv