Conveyorkanalen fjernes fra Hot Cell-anlægget, maj 2012

AFFALD, DEKOMMISSIONERING & DRIFT (ADD)

Denne sektion varetager DD's kerneopgaver og ledes af en ingeniør med speciale i reaktorteknik.

Sektionen har ansvaret for planlægning og udførelse af dekommissioneringen af de nukleare anlæg. Det sker i tæt samarbejde med de andre sektioner - bl.a helseassistenterne, som bistår ved nedbrydningsarbejdet i radioaktivt klassificerede områder. Læs mere under "Aktuelle projekter".

Ansvaret for at modtage, behandle og opbevare radioaktivt affald (i midlertidige lagerfaciliteter) ligger også i denne sektion. Læs mere under "Affaldshåndtering".

Endvidere varetager ADD den løbende vedligeholdelse af bygninger og anlæg, drift af de to laboratorier, områdets rensningsanlæg og vaskeriet. Læs mere under "Drift af DD"

I sektionen arbejder godt 50 medarbejdere med forskellig baggrund; ingeniører, geologer, miljøteknikere, laboranter, forskningsteknikere (håndværkere), maskinarbejdere, forsøgsassistenter, tekniske assistenter, specialarbejdere og en vaskeriassistent.

Udskriv