"Viden om" besøgte DD, da de lavede programmet "Atomskrot og superatomkraft".

PRESSERUM

Vi ønsker at være åbne om vores virke og betræber os på at besvare alle henvendelser fra pressen og fra borgere så godt og hurtigt som muligt.

Er du i tvivl om, hvem du skal tale med, så kontakt venligst vores kommunikationsrådgiver, som vil være behjælpelig med at finde den rette medarbejder til dig: Lene Elmegaard, tlf. 4633 6373, mob. 2272 6373, mail elme@dekom.dk


 

Ved overordnede spørgsmål om DD's virke, ret henvendelse til:

Direktør Ole Kastbjerg Nielsen, tlf. 4633 6317, mob. 2272 6317, mail okn@dekom.dk


 

Vedr. strålingsbeskyttelse (helsefysik) og nuklear sikkerhed, ret henvendelse til:

Sektionschef Per Hedemann Jensen, tlf. 4633 6389, mail p.hedemann@dekom.dk


 

Vedr. den langsigtede løsning for radioaktivt affald, ret henvendelse til:

Direktør Ole Kastbjerg Nielsen, tlf. 4633 6317, mob. 2272 6317, mail okn@dekom.dk

Projektleder Heidi Sjølin Thomsen, tlf. 4633 6319, mob. 2272 6319, mail hst@dekom.dk


 

Vedr. DR 3-projektet, ret henvendelse til:

Sektionschef Kirsten Hjerrild Nielsen, tlf. 4633 6303, mob. 2272 6303, mail khn@dekom.dk

Projektleder Per Holtzmann Søndergaard, tlf. 4633 6304, mob. 2272 6304, mail phs@dekom.dk


 

Vedr. Hot Cell-projektet, ret henvendelse til:

Sektionschef Kirsten Hjerrild Nielsen, tlf. 4633 6303, mob. 2272 6303, mail khn@dekom.dk

Projektleder Bjarne Rasmussen, tlf. 4633 6368, mob. 2272 6368, mail bhra@dekom.dk

 

DD ønsker at vise åbenhed over for pressen.

Det gør vi ved på vores hjemmeside at berette om vores opgaver, fremdriften i projekterne og vores arbejdsmetoder. I det omfang det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt tager vi imod gæster og pressen, når der vises interesse for vores arbejde.

Som service til pressen har vi på denne side stillet materiale og billeder til rådighed, der frit kan downloades og bruges til artikler eller lignende. Hvis der er yderligere spørgsmål eller ønsker, er I velkomne til at kontakte os.

Dansk Dekommissionering [DD] lægger vægt på god intern og ekstern kommunikation, baseret på åbenhed, dialog, professionalisme og troværdighed. Vurdering af kommunikationsbehovet indgår som element i alle vore aktiviteter.

DD ønsker at være åbne og imødekommende overfor omverdenen gennem kommunikation om arbejde, planer og opgavernes gennemførelse.

Målet er, at DD's arbejde er forståeligt og tilgængeligt for offentligheden. DD er en specialiseret og videnstung virksomhed, og det er derfor vigtigt, at der informeres løbende om arbejdet med projekterne i et klart og ligefremt sprog, ligesom der lægges op til dialog med omverdenen. Den eksterne information vil hovedsageligt foregå via hjemmesiden, men også via pressemeddelelser, åbent hus arrangementer, mv.

DD ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor inddragelse og dialog er en naturlig del af arbejdsmiljøet, og hvor vigtige beslutninger formidles videre. Den interne information skal gerne bidrage til medarbejdernes trivsel og skabe grobund for en fælles identitet.

Rapporter og dokumenter kan hentes under "Publikationer".
Billeder af direktør og sektionschefer findes nederst på siden.

 • Direktør Ole Kastbjerg Nielsen

  Download (JPG 2 MB)
 • Sektionschef Kirsten Hjerrild Nielsen

  Sektionschef Kirsten Hjerrild Nielsen, Dekommissionering af Nukleare Anlæg

  Download (JPG 192 KB)
 • Sektionschef Per Hedemann Jensen

  Sektionschef Per Hedemann Jensen, Strålings- og Nuklear Sikkerhed

  Download (JPG 973 KB)
 • Sektionschef Uffe Brandshøj Christensen

  Sektionschef Uffe Brandshøj Christensen, Administration

  Download (JPG 518 KB)
 • DD logo

  DD-logo

  Download (TIF 40 KB)
 • DR 3 med omkringliggende bygninger set fra luften

  Luftfoto af DR 3 og DD's hovedbygning

  Download (JPG 2 MB)
 • Forsøgsreaktor DR 1

  Forsøgsreaktor DR 1

  Download (JPG 236 KB)
 • Forsøgsreaktor DR 2 udefra

  Forsøgsreaktor DR 2 udefra

  Download (JPG 890 KB)
 • Modeller for slutdepot for radioaktivt affald

  Slutdepotmodeller

  Download (JPG 2 MB)
 • DR2: Forsøgsrør fjernes fra forsøgsreaktoren.

  DR 2 tømmes

  Forsøgsrør trækkes ud af forsøgsreaktor DR 2.

  Download (JPG 1 MB)
 • DR2: Indre dele fjernes fra forsøgsreaktoren

  DR2 tømmes

  Blynæse skæres fri med plasmaskærer.

  Download (JPG 1 MB)
 • DR 2's reaktorblok hugges ned.

  DR 2: Nedhugning af reaktorblok

  Download (JPG 1 MB)
 • Grafitten tages ud af reaktor DR 2, måles og registreres.

  DR 2: Grafitten udtages, måles og registreres

  Download (JPG 1 MB)
 • Ved karakterisering af DR 3's lagre bestemmes isotoptyper og radioaktivitetsniveau

  Karakterisering i AH-hallen

  Ved karakterisering af et radioaktivt emne bestemmes isotoptype og radioaktivitetsniveau.

  Download (JPG 1 MB)
 • Operatørområdet foran Hot Cell.

  Hot Cell: Operatørområde

  Download (JPG 685 KB)
Udskriv