INTERNATIONAL ERFARINGSUDVEKSLING OG NETVÆRK

En håndfuld af DD's medarbejdere deltager i diverse internationale ekspertkomiteer, netværksgrupper og arbejdsgrupper, der handler om dekommissionering, affaldsbehandling og strålingsbeskyttelse.

En del af disse udvalg og grupper er i IAEA- og EU-regi, og de medvirker ved udarbejdelse af sikkerhedsstandarder og -anbefalinger. Ved IAEA har DD-medarbejdere deltaget i udarbejdelse af Safety Requirements, Safety Guides, Safety Reports og Technical Reports med bl.a. følgende emner:

 • beredskabsforanstaltninger
 • oprensning af radioaktivt forurenede landområder
 • kriterier for frigivelse og undtagelse af radioaktive materialer fra myndighedskontrol
 • International Basic Safety Standard for Strålingsbeskyttelse (BSS)
 • standard format og indhold af sikkerhedsrelaterede dekommissioneringsdokumenter
 • involvering af interessenter (stakeholders) i dekommissionering
 • anvendelse af nukleare faciliteter og lokaliteter efter dekommissionering
 • internationale dekommissioneringsnetværk (IDN)
 • affaldsregistreringssystemer


Ved EU deltager en DD-medarbejder i Article 31 Group of Experts, der rådgiver EU-kommissionen om strålingsbeskyttelse og udarbejder EU-direktiver, herunder EU basisdirektiv om strålingsbeskyttelse (EU BSS). Ekspertgruppen er nedsat i henhold til artikel 31 i EURATOM-traktaten.

Af andre komiteer, arbejdsgrupper og netværksgrupper kan nævnes:

 • IWMS (Waste Management Subgroup) om affaldshåndtering 
 • CRPPH (Committee on Radiation Protection and Public Health) under NEA (Nuclear Energy Agency) i OECD-regi. Komiteen rådgiver NEA om strålingsbeskyttelse og udarbejder anbefalinger og publikationer om strålingsbeskyttelse. 
 • ICRP (International Kommission for Strålingsbeskyttelse) - en uafhængig organisation, der rådgiver om strålingsbeskyttelse. En DD-medarbejder har i en årrække været involveret i ICRP-arbejdsgrupper, der bl.a. har udarbejdet anbefalinger vedrørende beskyttelse af strålingsudsatte arbejdstagere, beskyttelse af befolkninger, der udsættes for vedvarende bestråling samt beskyttelse af befolkninger, som lever i områder, som er forurenede med langlivede radioaktive stoffer, f.eks. Tjernobyl.
 • AK Stilllegungn der AFR (Tysk ingeniørforening) om dekommissionering af forskningsreaktorer. 
 • EAES (European Atomic Energy Society) om kerneenergi-spørgsmål generelt.
 • NKS (Nordisk Kernesikkerhedsforskning), der er en platform for nordisk kompetence inden for kernesikkerhed inklusive strålingsbeskyttelse, beredskaber og radioaktivt affald.
Udskriv