INTERNATIONALE KOMMENTARER TIL COWI-RAPPORT

03. november 2016

Dansk Dekommissionering har nu modtaget kommentarer fra fire internationale eksperter til den delrapport, som COWI A/S afleverede i august.

Delrapporten om sikkerhed, drift og økonomi for en mellemlager-løsning og den internationale faglige gruppes kommentarer hertil blev gennemgået på et møde 14. oktober i Kontaktforum, hvor bl.a. borgergrupper, kommuner og miljøorganisationer er repræsenteret.

Læs kommentarerne fra:

GEUS og Dansk Dekommissionering arbejder i øjeblikket på en samlet rapport om de supplerende mellemlager-undersøgelser. Kommentarerne til COWI-rapporten fra den internationale faglige gruppe indgår i dette arbejde, ligesom gruppen også vil blive bedt om at kommentere den samlede rapport. Denne skal  forelægges for uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af 2016.

Udskriv