Opskæringen af DR 3's reaktortank

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2017

21. marts 2018

Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2017 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø.

Dansk Dekommissionering [DD] arbejder med materialer, der udsender ioniserende
stråling eller er radioaktivt forurenede. Dermed adskiller DD's sikkerhedsarbejde sig
væsentligt fra de fleste andre virksomheder i Danmark. Samtidig er DD også stillet
overfor en række udfordringer vedrørende konventionel sikkerhed, som er meget lig
dem andre virksomheder oplever.

I DD arbejder vi med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede. Dermed adskiller DD's sikkerhedsarbejde sig væsentligt fra de fleste andre virksomheder i Danmark. Samtidig er DD også stillet overfor en række udfordringer vedrørende konventionel sikkerhed, som er meget lig dem andre virksomheder oplever.

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse beskriver vores indsats og resultater. I år beskrives blandt andet den fjernbetjente opskæring af den inderste reaktortank i DR 3 - et eksempel på de udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

Læs vores arbejdsmiljøredegørelse for 2017

 

Udskriv