Forsøgsrør fjernes fra reaktor DR 2.

Forsøgsrør fjernes fra DR 2, dekommissioneringen af forsøgsrørene omfattede udtagning, opdeling og midlertidig lagring af alle rørene.

FORSØGSREAKTOR DR 2

DR 2 blev som nummer 2 reaktor opført i 1959. Den blev allerede i 1975 lukket ned og bragt i en tilstand af sikker opbevaring (safe enclosure). Reaktoren er nu fuldt ud dekommissioneret.

DR 2 var en 5 MW letvandsreaktor af 'pool-typen', dvs. åben opadtil, så man kunne se ned til reaktorkernen gennem nogle meter vand, som fungerede som kølemiddel, moderator og strålings­afskærmning.

DR 2 blev nedlukket endeligt i 1975, da reaktor DR 3 havde tilstrækkelig kapacitet til de videnskabelige opgaver samt produktionen af radioisotoper og øvrige bestrålingsopgaver. 

Forsøgsreaktor DR 2 er fuldt ud dekommissioneret. Dekommissioneringen foregik mellem 2006 og 2008.

Som udgangspunkt udførte DD selv alle dekommissioneringsarbejder, hvor der var tale om aktiverede og kontaminerede emner. I særlige tilfælde, hvor DD ikke var i besiddelse af de nødvendige ekspertiser eller udstyr, blev der entreret med de nødvendige håndværksmæssige specialister.

Endemålet for dekommissioneringsprojektet var ikke en frigivelse af bygningen, men en nedklassificering af denne med henblik på ombygning til videre nuklear anvendelse.

I 2008 blev der ryddet op i hallen og foretaget kontrolmålinger. I december 2008 blev slutrapporten godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder, og samtidigt blev planerne for ombygning af hallen til håndteringsfacilitet for radioaktivt affald godkendt.

Læs mere under "Afsluttede projekter"

Udskriv