Alléen fra hovedvejen ned til bunde af halvøen er omkranset af høje poplerFaldsikringskursus

Vi er ca. 80 medarbejdere hos DD. Vi er - i ordets bedste forstand - en broget flok, med forskellige faglige baggrunde og roller. En hel del af os har tidligere været ansat på DTU Risø og har derfor et kendskab til stedet og anlæggene, der strækker sig tilbage fra før, DD blev etableret i 2003. Andre igen er blevet ansat efter, at driften af reaktorerne ophørte.

Fælles for os alle er dog, at samarbejde på tværs er omdrejningspunktet i hverdagen. Derfor er vores værdier også åbenhed og respekt samt professionalisme.

Vi har hjemme i naturskønne omgivelser 6 km nord for Roskilde på DTU Risøs grund ved Roskilde Fjord. Vores bygninger og anlæg ligger spredt på halvøen - de fleste for enden af den lange allé.

Du er altid velkommen til at kontakte vores juridiske konsulent Karen-Lisbet Jacobsen på telefon 4633 6326 for at høre nærmere om ledige stillinger eller høre, hvor langt vi er nået i en aktuel rekrutteringsproces.

Som offentlig institution er vi forpligtet til at slå alle stillinger op, og det gør vi bl.a. her på hjemmesiden. Hold derfor øje med nye opslag.

En jobansøgning er en præsentation af dig og dine kvalifikationer i forhold til den stilling, du kunne tænke dig at søge hos os. I din ansøgning skal du uddybe din uddannelse, nuværende og tidligere ansættelser samt andre relevante kvalifikationer. Vedlæg CV.

Forløb
Når vi modtager din ansøgning og dit CV, er der flere forskellige ting, vi kigger på. Vi ser naturligvis på din uddannelsesmæssige baggrund. Dertil kigger vi på dine personlige kompetencer, din tidligere erhvervserfaring og relevansen i forhold til DD's opgaver.

Når vi har modtaget din ansøgning, får du en elektronisk bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb udvælger vi de kandidater, som vi ønsker at gå videre med i forhold til den konkrete stilling, og kontakter dem direkte. De resterende kandidater vil få et skriftligt afslag, når stillingen er blevet besat.

Vi anbefaler , at du holder øje med vores hjemmeside for yderligere stillingsopslag og søger aktivt på et af disse, hvis du ønsker at komme i betragtning til en stilling hos os.

Samtalen
Ansættelsessamtaler foregår som regel i et mødelokale i vores administrationsbygning. Ansættelsesudvalget vil typisk bestå af lederen af den sektion, hvor du evt. skal ansættes, en fremtidig kollega, en tillidsrepræsentant og en juridisk konsulent.

Samtalen skal hovedsagligt afklare dine faglige og personlige kvalifikationer, og giver dig mulighed for at få uddybet eventuelle spørgsmål.

OBS. Vær opmærksom på at vores bygninger ligger langt fra hovedvejen. Turen fra porten tager ca. 5 minutter i bil og ca. 20 minutter, hvis du er gående. Se vejviseren

Radioaktivitet skal omgås med forsigtighed, så vi passer på vores medarbejdere.

De nukleare anlæg indeholder radioaktive stoffer, som DD har til opgave at fjerne som en del af afviklingen. Uden for disse anlæg er der ingen stråling fra anlæggene, kun den normale baggrundsstråling, som findes overalt i landet.

Vi passer på medarbejdere og omgivelser ved bl.a. planlægning af arbejdsoperationer, overvågning og helbredsundersøgelser.

Inde i de nukleare anlæg er arbejdsområderne helsefysisk klassificeret efter de strålings- og forureningsniveauer, man kan møde her. Alle klassificerede områder er mærket med skilte, der viser områdernes klassifikationsgrad. Her overvåges strålings- og forureningsniveauerne dels med opsatte måleinstrumenter og dels ved hjælp af udtagne luftprøver og aftørringsprøver, der analyseres i de helsefysiske laboratorier. De faste måleinstrumenter måler luftens indhold af radioaktive stoffer og strålingsniveauet på stedet, og instrumenterne er indstillet til at give alarm ved relativt lave niveauer.

Alle medarbejdere, der arbejder i klassificerede områder, har et personligt dosimeter, der løbende måler den strålingsudsættelse, de har været udsat for. Dosimetrene aflæses hver måned, men der anvendes også elektroniske dosimetre, der kan aflæses løbende under arbejdet. For at kontrollere doser fra eventuel indånding af radioaktive stoffer i luften, skal medarbejderne hver måned afgive en urinprøve, der analyseres for indhold af radioaktive stoffer.

I forbindelse med dekommissioneringen af anlæggene bliver arbejdsoperationer, der kan medføre strålingsudsættelse og radioaktiv forurening, overvåget af en helseassistent, der løbende måler stråling og radioaktiv forurening under operationen. Ved meget store og svære opgaver med stor risiko for bestråling udføres der én eller flere såkaldte "dummy run", hvor man i en "mock up" opstilling kan øve sig på opgaven, uden at stråling og radioaktive stoffer er involveret.

Alle medarbejdere ved DD får undervisning i strålingsbeskyttelse, afpasset efter deres arbejdsområde. Undervisningen omfatter bl.a. håndtering af radioaktivt materiale, regler for færden og påklædning i klassificerede områder og personlig forureningskontrol, når et klassificeret område forlades.

Læs mere om sikkerhed og radioaktivitet

Læs om vores helsefysikere og helseassistenter, som står for strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omegnsmiljø under "Sektion for Stråling og Nuklear Sikkerhed"

Udskriv