HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

ET KRYDSFELT AF ERFARINGER

Inspirationen fløj gennem luften, da DD i maj var vært for den halvårlige TAG-konference sammen med Barsebäck Kraft AB.Læs nyheden her

NATURFREDNINGSFOLK PÅ BESØG

Tirsdag den 28. marts var Danmark Naturfredningsforening på rundvisning i DD - og spørgelysten var stor.Læs nyheden her