HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

MINISTER AFLAGDE VISIT

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind var den 17. marts på rundvisning i DD.Læs nyheden her

ÅRSRAPPORT 2016

DD opnåede tilfredsstillende faglige resultater i 2016 og et økonomisk resultat på 9,4 mio. kr.Læs hele årsrapporten her