HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere

REAKTORTANK ER FJERNET

DR 3's inderste tank er skåret op og fjernet ved hjælp af mekaniske arme. Se en video, der viser processen.Se nyheden

FUGLE I KIKKERTEN

Lokale medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening har netop kunnet nyde det rige fugleliv, der er omkring DD.Se nyheden