HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

GAMLE TANKE I SMÅ BIDDER

Risøs underjordiske rørsystem til aktivt vand fjernes gradvist. I en labyrintisk kælder skærer DD-folk nu to gamle tanke op.Læs nyheden her

ET KRYDSFELT AF ERFARINGER

Inspirationen fløj gennem luften, da DD i maj var vært for den halvårlige TAG-konference sammen med Barsebäck Kraft AB.Læs nyheden her